Muziek
Vereniging
Crescendo
Wedde
sedert
1937

 


Geschiedenis
HISTORIE MUZIEKVERENIGING CRESCENDO WEDDE
door de voorzitter J. Dekker

Het Begin

Kopie van de brief die waarschijnlijk in november of december 1936 huis aan huis werd bezorgd, met het doel om leden te werven voor een nog op te richten Muziekvereniging en geschreven is door de Heer G. H. Smid.
De originele tekst in een prachtig handschrift (kalligrafie) luidde als volgt:

Eenige ingezeten van Wedde willen trachten om hier een muziekcorps op te richten, op neutrale basis, waarvoor reeds een commissie in het leven werd geroepen. Bedoelde commissie zou het op prijs stellen, om Maandag 25 Jan. a.s. ’ s avonds 7 ½ uur, een vergadering te beleggen in een der lokaliteiten der School alhier en nodigt U uit, op plaats en tijd voorschreven aanwezig te zijn, om met haar een en ander te bespreken. Kennissen die met dit doel mochten sympathiseren, wilt U wel verzoeken mede te komen
Namens de commissie,
G. H. Smid

Het jaar 1937 is voor Wedde een gedenkwaardig jaar, in het bijzonder 25 januari. Een aantal mensen in het dorp, onder aanvoering van Geert H. Smid, waren toen van mening dat een Muziekvereniging in het dorp levensvatbaarheid had. Deze groep heeft een aantal inwoners van Wedde er van kunnen overtuigen dat dit een goed idee was, wat dan ook resulteerde tot het uitschrijven van een vergadering, welke zou plaatsvinden op 25 januari 1937.

Het doel van deze vergadering was het oprichten van een Muziekvereniging in Wedde, gezien de grote opkomst, (22 personen) bleek dat hiervoor wel belangstelling bestond. Nog dezelfde avond werd de neutrale Muziekvereniging in Wedde geboren en kreeg de naam CRESCENDO.

De vereniging ging van start met 18 leden en al snel kwamen daar meer bij. Daarbij waren namen die lange tijd op de ledenlijst voorkwamen of nog voorkomen, zoals de families Blaauw, Blokzijl, Dekker, Smid en Zijlstra. De eerste dirigent was de heer H. Hazelhoff. Men ging op zoek naar instrumenten en vond deze bij de Firma Verriet.

Uiteindelijk, op 25 mei, waren alle instrumenten aanwezig. De leden moesten zelf voor een lessenaar zorgen en de vereniging kocht stoelen van de Firma Nobbe, die in Wedde een drankenhandel had. Vanaf nu werd er goed gerepeteerd, op 1 februari 1938 was het eerste optreden van Crescendo. Zij liepen mee in een optocht ter ere van de geboorte van Prinses Beatrix, de wijsjes waren goed ingestudeerd en het publiek was zeer voldaan, ook de directeur was tevreden.De eerste foto van Crescendo gemaakt in 1938

In januari 1938 werden er petten aangeschaft, die de leden zelf moesten kopen voor de prijs van 69 cent. De onderstaande personen staan in ieder geval op de foto. De volgorde van de namen is willekeurig, alle personen zijn niet duidelijk te herkennen. H. Wage, H. Hazelhoff, J. Smid, W. Blokzijl, G. Blokzijl, B. Smit, H. Bos, J. Timmer, J. Korte, K. Boltendal, W. Reints, G.H. Smid en H. Smid.
Wie helpt mij verder? Voorste rij: W. Blokzijl, ????????, H. Bos; Achterste rij: H. Hazelhoff, H. Smid, G. Blokzijl, K. Boltendal, J. Korte, G.H. Smid ??????????, ?????????,B. Smit, ??????????.


De eerste uitvoering vond plaats op 17 februari 1939 bij Rijnberg (Hotel Buenos Ayres).
Dit was het programma van de allereerste uitvoering van Crescendo onder leiding van hun Dirigent Hendrik Hazelhoff, die tot 1 april 1963 deze functie bekleedde.

Moeilijke jaren volgden, op de 10de mei 1940 brak de oorlog uit, maar ondanks de mobilisatie werd er toch doorgerepeteerd, ook al waren meerdere leden opgeroepen om het vaderland te dienen. Op 26 mei kwam de demobilisatie en waren de meesten weer thuis, waarna de repetities weer op rolletjes liepen. In de winter verleende Crescendo alweer haar medewerking bij een hardrijderij voor schoolkinderen op de schaats tijdens de prijsuitreiking in Hotel Oosting. Door tijdens de bezetting zoveel mogelijk te blijven repeteren, was het mogelijk om met de bevrijding zowel in Wedde en in Vriescheloo mee te doen aan de festiviteiten.

Op onderstaande foto zien we de muzikanten die meewerkten aan de bevrijdingsconcerten. Deze foto is gemaakt in 1945 voor de Meesterswoning in Wedde.


Zittend op de voorgrond: Directeur Hendrik Hazelhoff. Geknield van links naar rechts: Jan Koster, Koeno Boltendal, en Adrie Timmer. Staande van links naar rechts: Alie Smid, Hendrik Bos, Hendrik Smid, Abel Zijlstra, Freek Mulder, Geert Smid, Jan Korte Egbert Dekker en Meint Korendijk

De jaren daarna ging het goed met Crescendo, vele optredens en uitvoeringen in het dorp werden door de bevolking zeer op prijs gesteld, ook werd er aan veel activiteiten meegewerkt: bevrijdingsfeesten, schoolfeesten, de optocht op Koninginnedag, kampioensfeesten van voetbalelftallen en vele andere. Ook in dorpen rondom Wedde wist men van het bestaan van Crescendo. Uitvoeringen werden ook gegeven in Onstwedde en Vlagtwedde, tijdens optochten in Vriescheloo en Veelerveen werd ook om onze medewerking gevraagd.
Tijdens de jaarlijkse uitvoering was het heel normaal, dat een aantal leden en de vrouwen van de leden een toneelstuk opvoerden. De vereniging had een aantal goede toneelspelers, die dat op een geweldige manier konden doen. Door de grote opkomst van de toehoorders werden er vaak twee uitvoeringen gegeven. Eén keer in Hotel Westerwolde en één in Hotel Buenos Ayres.

De vijftiger jaren begonnen minder goed bij Crescendo, de secretaris schrijft in zijn jaarverslag over 1950 het volgende:

"ik schaam me niet enkele punten te noemen die beter hadden gekund, ten eerste noem ik dan het repetitie bezoek, dat is het hele jaar door zeer matig geweest en dat we allemaal volledig waren, is bijna nooit gebeurd. We moeten ons nu wel afvragen, wat zijn we er dit jaar vooruitgegaan op muzikaal gebied. Als we niet geregeld de repetities bezoeken en op tijd aanwezig zijn, komt er van onze muzikale prestaties niet veel terecht, en de naam “Crescendo” wordt anders bij wijze van spreken besmeurd."
Ondanks alle goed voornemens ging het steeds meer bergafwaarts met Crescendo. Ook de Gemeente ging eisen stellen in verband met het verkrijgen van subsidie. Eén keer paar jaar moest er worden deelgenomen aan een concours. Het bestuur ging op zoek naar nieuwe leden en vond een aantal oud muzikanten en nieuwe mensen, die wel weer wilden meedoen onder bepaalde voorwaarden. Er zou een dirigent moeten komen die Crescendo naar een hoger niveau en concoursen moest brengen. Een aanvraag voor een Koninklijke werd ingediend, deze goedkeuring was men nodig om als vereniging erkend te worden.

Het bestuur had nog meer te doen, allereerst moest er een nieuwe dirigent komen. Een tweetal dirigenten hadden gereageerd op de oproep, de eerste sollicitatie was per brief van dhr. Kwant uit Blijham, vervolgens werd er een repetitie bezocht in Bourtange waar Dhr. Klok dirigent was. Vervolgens werd door ons lid W. Blokzijl een afspraak gemaakt met dhr. E. Gruben uit Oude Pekela. Het bestuur heeft van deze dirigent een beste indruk gekregen, aldus het verslag en zou dan ook willen voorstellen dhr. Gruben te benoemen als dirigent vanaf 1 april 1963. De eerste repetitie in de school met dirigent Gruben zullen de leden van toen nooit vergeten, wij werden verrast door het optreden van de dirigent Gruben, we moesten spelen en nog eens spelen, na een half uur konden we er bijna geen noot meer uitkrijgen, zo moe waren we. Maar hij kende geen medelijden, wij waren toch muzikanten, dus doorgaan. Na de eerste repetitie vroeg menig lid zich dan ook af of hij wel door wilde gaan, uiteindelijke is iedereen door gegaan. Al snel kwamen er ook een aantal nieuwe leden bij. Samen hebben we er de schouders onder gezet en onder leiding van Gruben zijn we allemaal weer als leerling begonnen, zelfs aan de theorie werd veel aandacht besteed. Langzamerhand kregen we door, dat de muziek maken niet alleen maar uit noten blazen bestond en leerden we allerlei soorten toonladders, kregen we te maken met kruisen en mollen. Het was niet altijd even gemakkelijk, waardoor er ook wel eens een lid afviel omdat hij het te moeilijk vond. De andere leden gingen met plezier naar de repetities en het niveau van het korps ging omhoog en was weer Crescendo waardig. Na ruim een jaar voldeden we aan de eerste doelstelling. Op 20 juni 1964 ging de muziekvereniging Crescendo voor de allereerste keer naar een concours van de Provinciale Groninger Bond, welke werd gehouden te Eenrum. Met het nummer 'Petite Serenade Facile' van de componist G. H. Boedijn, haalden we daar een mooie tweede prijs met 125 punten, voor Gruben en Crescendo een prachtig resultaat. Hier een citaat uit het juryrapport van toen;
"Dit corps, wat voor het eerst in het openbaar optrad, heeft bewezen op het goede muzikale pad te zijn. Werken op een precieze articulatie en aanzet. Dus op techniek, dan wordt hopelijk de stemming ook wel beter."

Op 12 mei 1965 werd er een drumband opgericht en ging het bestuur op zoek naar leden, wat al snel lukte. Op 21 mei 1965 vond de eerste repetitie plaats en werd er gestart met 15 leden in de school, onder leiding van dhr. Beverdam uit Winschoten. Het korps was nu compleet, alleen de uniformen ontbraken nog. Een Actiecomité onder voorzitterschap van Burgemeester Boersma waren al een tijdje bezig met de voorbereidingen van de aanschaf. Op 30 april 1965 werden de uniformen officieel overgedragen aan Crescendo. Het actiecomité had bij de KLM een aantal piloten uniformen kunnen kopen voor een zacht prijsje en de plaatselijke kleermaker, dhr. Nieuwenhuis, zorgde er voor dat de pakken werden vermaakt en voorzien van de nodige versierselen, zodat de leden er vanaf nu keurig bijliepen.Crescendo voor het eerste in uniformen welke in 1965 werden aangeschaft. Op de foto van links naar rechts: Jurjen Dekker, Gezines Jansen, Anton Jansingh, Harm Kruize, Hendrik Smid, Albert Blaauw, Henkie Jansen, Jan Korte, Chris Abbas, Janske Nobbe, Abel Zijlstra, Wilma Smid, Koenraad Blaauw, Appie Melis, Hendrik Bos, Simon Blaauw, Warntjo Blokzijl, Gerhardus Nobbe, Kasper Blaauw en dirigent Engbert Gruben.

Crescendo was nu compleet en er werd onder leiding van Engbert Gruben hard gewerkt om het niveau op te voeren, wat ook al vrij snel lukte. Ieder jaar werd er deelgenomen aan een concours en de beloning bleef niet uit. In 1970 werd er een eerst prijs met promotie naar de tweede afdeling behaald in Hoogezand, in 1971 was er een eerste prijs met promotie naar de eerste afdeling. De muziekstukken werden steeds moeilijker, menig lid werd achter het behang geplakt als hij het niet goed deed. Maar Gruben had de kwaliteit en de mentaliteit om van dit korps het uiterste te vragen en het lukte hem, ook al ging het niet altijd gemakkelijk. In 1978 op een concours in Hoogezand wist hij met zijn Crescendo, een eerste prijs met promotie naar de afdeling Uitmuntend te behalen. Dirigent en korps leverden in 1980 een top prestatie door op het concours te Grootegast, een eerste prijs met promotie naar de Ere afdeling. Op het concours in 1981 behaalden we een eerst prijs in de Ere afdeling, maar de druk op onze leden werd te groot, er moest teveel tijd aan repeteren en oefenen worden besteed, wat voor een aantal leden niet meer was te doen. Na gezamenlijk overleg werd dan ook besloten om vrijwillig te degraderen naar de Eerste afdeling, waardoor we meer plezier kregen in het repeteren. Wij bleven mee doen aan concoursen en behaalden uitsluitend eerste prijzen. Voor Crescendo was 1987 een jubileumjaar, de vereniging bestond 50 jaar en dat werd op een grootse wijze gevierd en afgesloten met een schitterend jubileumconcert. Maar ook een minder mooi jaar in augustus moesten we na bijna 25 jaar afscheid nemen van onze dirigent Engbert Gruben. Veel dank is Crescendo verschuldigd aan deze dirigent, van een niet al te beste Harmonie maakte hij een heel goed fanfarekorps.

Voor zijn opvolging had hij een zeer goede jonge dirigent op in gedachten, namelijk Bauke Burghgraef uit Wildervank, die moesten we maar eens benaderen.
Foto van het jubileumconcert in 1987 met dirigent Engbert Gruben

Bauke Burghgraef die vanaf 14 augustus 1988 Dirigent is van de Muziekvereniging Crescendo.

Het bestuur ging een afspraak maken met de heer Burghgraef en al spoedig vond er een gesprek plaats, al vrij snel kwam men tot de conclusie dat hij de juiste man was voor Crescendo. Na overleg met de leden volgde de benoeming en kort daarop hadden we de eerste repetitie met de nieuwe Dirigent. Eenvoudig was dat niet voor hem, want op 5 november moest er worden deelgenomen aan het concours in Hoogezand. Na zijn korte inwerktijd van 6 weken, wist hij het toch zover te brengen dat we met een mooie eerste prijs in de afdeling uitmuntend naar Wedde terug keerden. Aan meerdere concoursen werd deelgenomen en we kwamen altijd met goede resultaten weer thuis, waar je als Dirigent, maar ook als bestuur, best trots op mag zijn.
Concours in Hoogezand 1987


Na het concours moest er weer aan de jaarlijkse uitvoering worden gewerkt, allerlei nieuwe muziekstukken moesten worden besteld. Een nieuwe jonge dirigent, dus ook andere, nieuwe, muziekstukken, mooie en moderne nummers. Op de jaarlijkse uitvoeringen wilden we meer muziek maken en minder toneel. Een gewaagde keus, de Weddenaren waren gewend aan een drie bedrijvig stuk, achteraf gezien een goede een goede keus, je bent per slot van rekening een Muziekvereniging en geen toneelvereniging. De leden konden zich hier wel in vinden en er werd dan ook goed gerepeteerd. Eenvoudig was het niet altijd voor de leden, er moest hard worden gewerkt, maar tijd voor een goede mop was er ook, dat zorgde dan weer voor de nodige ontspanning en dat is soms ook nodig.
 


Op onze jaarlijkse uitvoeringen en concerten brengen we regelmatig iets bijzonders, tijdens het spelen van de nummers wordt er een film gedraaid over het betreffende stuk en soms worden er oude foto’s van het dorp getoond. Ook is onze dirigent bereid om tijdens het dirigeren van gedaante te verwisselen en werd het orkest gedirigeerd door Mozart. Allerlei nevenactiviteiten zorgen ook voor een stuk ontspanning en saamhorigheid, zoals bv. Klootschieten met aansluitend een barbecue, droppings, puzzeltochten met een hapje en een drankje onderweg. Deze activiteiten worden door de leden en hun partners met kinderen zeer op prijs gesteld, wat blijkt uit het groot aantal deelnemers hieraan. Als bijzonderheid wil ik nog vermelden, dat de Muziekvereniging “Crescendo” het iedere keer weer is gelukt, om indien nodig, een goede en bekwame dirigent aan te trekken. De verstandhouding tussen dirigent, bestuur en leden is geweldig goed en zorgt er voor dat de Muziekvereniging “Crescendo” in Wedde in al die jaren van bestaan nog maar met de derde dirigent aan het musiceren is.